A-A+
Ajouter aux favoris
Afdrukken

Wettelijke vermeldingen

1. JURIDISCHE VERMELDING – VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de naleving van de hierna omschreven algemene voorwaarden. Door te surfen naar deze website verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder het enige voorbehoud te hebben aanvaard.

2. DOELSTELLINGEN VAN DE WEBSITE

De website van het toerismekantoor van het land van Bastogne (Maison du Tourisme du Pays de Bastogne) is een gids voor wie informatie zoekt over de diensten die worden aangeboden in het lokale toerisme van de gemeenten Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode en Vaux-sur-Sûre. De informatie op deze website is algemene informatie.

3. WEBSITEBEHEERDER

Deze website wordt beheerd door het toerismekantoor van het land van Bastogne (Maison du Tourisme du Pays de Bastogne). Alle vragen over suggesties hierover kunnen worden gericht aan info@paysdebastogne.be.

4. KWALITEIT VAN INFORMATIE EN VAN DIENSTVERLENING – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij beheren deze website met de grootste zorg. De informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Dat betekent dat wij geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de inhoud van deze website. De hyperlinks op deze website, waarbij de gebruikers worden doorverwezen naar andere websites, houden geen enkele verantwoordelijkheid in voor ons met betrekking tot de inhoud van die websites.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen waaruit deze website bestaan zijn beschermd door het auteursrecht of, wanneer het gaat om gegevensbestanden, door een specifiek recht. Behoudens andersluidende bepaling, mag de tekst- of cijferinformatie die op deze website voorkomt gratis worden gebruikt, maar mits de bron wordt vermeld en alleen voor een gebruik dat commercieel noch publicitair is. Elke commerciële of publicitaire reproductie van deze informatie, alsook alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen waaruit de website bestaat, zoals de grafische voorstellingen, de beelden, de geluiden of de computertoepassingen, zijn echter strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag in die zin moet worden gericht aan info@paysdebastogne.be.

6. AANMAAK VAN HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE

Wij stemmen toe in de aanmaak van surface links, zonder voorafgaande aanvraag, die verwijzen naar de homepage van de website of naar elke andere globale pagina. Het gebruik van andere technieken waarbij de portaalsite geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een internetsite door de exacte oorsprong van de informatie te maskeren, ook al gebeurt dat gedeeltelijk, of die verwarring kan stichten over de oorspong van de informatie, zoals framing en in-lining, is onderworpen aan een schriftelijke toestemming. Elke aanvraag in die zin moet worden gericht aan info@paysdebastogne.be.

7. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

7.1 PRINCIPES IN VERBAND MET HET VERGAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

In principe gebeurt de toegang tot de informatie die op of via de website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden meegedeeld, zoals namen, postadres, e-mailadres enz. Echter, om aanvullende diensten te krijgen (bestelling van documenten, abonnement op newsletter enz.) kan het gebeuren dat er persoonlijke informatie (vooral gegevens) worden gevraagd van de gebruiker. In dat geval wordt de gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Concreet betekent dit dat:
- uw persoonsgegevens enkel kunnen worden vergaard en verwerkt volgens de doelstellingen die zijn vermeld bij het vergaren ervan.

7.2 HET GEBRUIK VAN SURFINFORMATIE VOOR STATISTISCHE DOELSTELLINGEN

Wanneer u surft naar de website, vergaren de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:
- het IP-adres dat u werd toegekend bij uw verbinding;
- de datum en het uur van toegang tot de website;
- de geraadpleegde pagina's;
- het gebruikte type browser;
- het platform en/of het operating system dat op de pc is geïnstalleerd;
- de zoekmotor en de gebruikte paswoorden om de portaalsite van de gedownloade bestanden terug te vinden.
Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantal bezoekers te meten aan de verschillende onderdelen van de portaalsite en om er verbeteringen in aan te brengen.

8. GEBRUIKSHANDVEST VAN DE E-MAILBOX VAN DE PORTAALSITE

De elektronische mailboxen waarover u beschikt worden beheerd door het toerismekantoor van het land van Bastogne (Maison du Tourisme du Pays de Bastogne). De antwoorden op uw vragen zijn algemeen en zijn bedoeld om in te spelen op uw toeristische verwachtingen. Het toerismekantoor van het land van Bastogne heeft geen enkele controle over de inhoud van de externe publieke websites waarnaar wordt verwezen noch over de inhoud en de antwoordtermijn van de externe diensten. Er is hoffelijkheid vereist. Er wordt op een vriendelijke manier geantwoord op alle vragen, behalve wanneer ze beledigend, racistisch of xenofoob zijn of het resultaat zijn van geautomatiseerde verzendingen. Bijgevoegde bestanden waarvan wordt vermoed dat ze een virus bevatten worden niet geopend.

Top